Skip to main content

Course Description

Mini-kurs dotyczy podstaw projektowania prostych elementów żelbetowych w świetle wymagań Eurokodów. Grupami jakim dedykowano materiały są hobbyści, studenci budownictwa oraz młodzi inżynierowie. Tematyka dotyczy zagadnień podstawowych i stanowi świetny wstęp do samodzielnej kontynuacji poszukiwania dalszej wiedzy. Kluczowe materiały dydaktyczne zawarto w 4 modułach, które Uczestnik wykonuje we własnym tempie - wszystkie treści są widoczne od samego początku. Treści merytoryczne są przekazywane przeważnie w formie grafów, zdjęć oraz filmów co stanowi najbardziej przystępny sposób.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Aby przystąpić do realizacji mini-kursu wymagana jest przede wszystkim umiejętność spojrzenia całościowego na rozwiązywane zadanie oraz łatwość wyciągania wniosków z dostępnych danych. Jednak najważniejsza jest chęć do nauki :) 


CELE KURSU

Samodzielnie będziesz potrafił:

  • zaprojektować podstawowe elementy konstrukcji takie jak płyty, belki czy słupy,
  • używać specjalistycznych programów do projektowania,
  • dobrać zbrojenie podłużne jak i poprzeczne elementów prętowych i płyt,
  • narysować schemat zbrojenia każdego z zaprojektowanych elementów.

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1

W module pierwszym przedstawiono podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych takie jak metoda stanów granicznych, parametry mechaniczne materiałów oraz podstawowe zagadnienia z zakresu prawa budowlanego w odniesieniu do procesu projektowania konstrukcji. 

MODUŁ 2

W module drugim zostały zaprezentowane typowe kroki podczas projektowania płyt stropowych jednokierunkowo zbrojonych. Przedyskutowano konsekwencje charakteru podparcia płyt na jej pracę oraz przedstawiono uniwersalny układ sił wewnętrznych.

MODUŁ 3

W module trzecim zawarto podstawowe kroki w ramach projektowania belek żelbetowych prostokątnych zbrojonych pojedynczo. Poruszono zagadnienia z zakresu wymiarowania przekroju na zginanie, jak również na ścinanie, w tym wymagania konstrukcyjne.

MODUŁ 4

W module czwartym przedstawiono zarys proces projektowania najprostszego przypadku słupa żelbetowego tj. elementu pracującego jednokierunkowo ze zbrojeniem symetrycznym w układzie o węzłach przesuwnych. Starano się w sposób przystępny przybliżyć zagadnienia dotyczące wpływu działania czasu na wzrost sił wewnętrznych przywołując metodę nominalnej sztywności. 


WARUNKI ZALICZENIA

Aby zaliczyć mini-kurs wystarczy podjąć 4 wyzwania dostępne na końcu każdego z modułów oraz rozwiązać 4 quizy składające się z 5 pytań każdy. Liczba podejść jest nielimitowana.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Aby otrzymać zaświadczenie wystarczy, że zdobędziesz 51% punktów przewidzianych za cały kurs (wyzwania + quizy).


KADRA KURSU

mgr inż. Dawid Łątka
dawid.latka@gmail.com

Pracownik naukowo - dydaktyczny, Politechnika Krakowska im T. Kościuszki

Nauczyciel akademicki z 13 letnim doświadczeniem w nauczaniu stacjonarnym oraz zdalnym. Autor kilkunastu publikacji w większości w recenzowanych periodykach zagranicznych oraz na prestiżowych konferencjach międzynarodowych. Uprawniony projektant oraz kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Specjalista z zakresu diagnostyki konstrukcji historycznych. Autor ponad stu projektów i opinii technicznych z zakresu budownictwa kubaturowego oraz przemysłowego.

 

ZAPRASZAM I CZEKAM NA CIEBIE :)