Skip to main content

Course Description

logotypy

Rozpoczynasz kurs z języka polskiego specjalistycznego z zakresu handlu i usług (dla średniozaawansowanych). Znajdziesz tu materiały, które pomogą Ci nie tylko w poszerzeniu kompetencji językowych i przygotowaniu do państwowych egzaminów, ale także w podjęciu pracy w Polsce.

Kurs jest podzielony na 6 modułów tematycznych:
Moduł 1: Centrum handlowe
Moduł 2: Salon fryzjersko-kosmetyczny
Moduł 3: Usługi budowlane
Moduł 4: Lokal gastronomiczny
Moduł 5: W markecie
Moduł 6: Hotelarstwo i turystyka

Każdy z modułów składa się z 3 lekcji zbudowanych z ok. 4-7 zakładek. Kurs możesz realizować we własnym tempie. Przejście każdego z modułów zajmie Ci ok. 3 godzin.

Przygotowaliśmy dla Ciebie atrakcyjne filmy, komentarze gramatyczne, schematy, ilustracje, teksty, nagrania audio oraz oczywiście angażujące ćwiczenia.

Projekt jest finansowany ze środków publicznych i realizowany przez Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Strona internetowa projektu.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Aby przystąpić do realizacji kursu musisz znać język polski na poziomie co najmniej A2 (jeśli nie wiesz, jaki jest Twój poziom, poszukaj informacji na stronie www Komunikat Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub po prostu rozpocznij kurs i oceń, czy nie jest on dla Ciebie zbyt trudny).

Potrzebne Ci będzie urządzenie z dostępem do internetu (rekomendujemy komputer, ponieważ na większym ekranie filmy, dialogi i ćwiczenia są lepiej widoczne) oraz słuchawki lub głośniki. Warto też przygotować sobie zeszyt i coś do pisania.


CELE KURSU

 • Zdobędziesz informacje związane z funkcjonowaniem sektora handlowo-usługowego w Polsce.
 • Poznasz słownictwo związane z handlem, gastronomią, hotelarstwem, turystyką, sektorem budowlanym, fryzjerstwem oraz kosmetyką.
 • Powtórzysz wiele ważnych zagadnień gramatycznych.
 • Dowiesz się, w jaki sposób prowadzić rozmowy z klientami.
 • Przekonasz się, że nauka specjalistycznej odmiany języka może być ciekawą przygodą.

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1

W module pierwszym:

 • poznasz najważniejsze słownictwo związane z zakupami,
 • nauczysz się rozmawiać o sklepach i produktach,
 • dowiesz się, jak napisać reklamację,
 • powtórzysz wiadomości o miejscowniku i dopełniaczu,
 • przypomnisz sobie informacje o czasownikach statycznych i dynamicznych,
 • dowiesz się, jakie formy gramatyczne stosujemy po popularnych przyimkach.

MODUŁ 2

W module drugim:

 • poznasz najważniejsze słownictwo związane z fryzjerstwem,
 • nauczysz się rozmawiać o fryzurach,
 • dowiesz się, jak rozmawiać z klientem o usługach kosmetycznych i fryzjerskich,
 • powtórzysz wiadomości o narzędniku,
 • przypomnisz sobie słownictwo związane z kosmetologią,
 • dowiesz się, jak rozmawiać o przeszłości,
 • powtórzysz zasady tworzenia form czasowników w czasie przeszłym.

MODUŁ 3

W module trzecim:

 • poznasz najważniejsze słownictwo związane z budową,
 • poznasz nazwy maszyn i narzędzi,
 • dowiesz się, jak nazywają się najważniejsze osoby pracujące na budowach,
 • powtórzysz wiadomości o czasownikach niefleksyjnych (trzeba, wolno, należy),
 • przypomnisz sobie informacje o przepisach BHP,
 • dowiesz się, jak po polsku nazywają się materiały budowlane i wykończeniowe. 

MODUŁ 4

W module czwartym:

 • poznasz najważniejsze słownictwo związane z funkcjonowaniem lokali gastronomicznych,
 • nauczysz się rozmawiać o potrawach oraz procesie gotowania
 • dowiesz się, jak nazywają się pracownicy restauracji,
 • powtórzysz wiadomości o bierniku liczby pojedynczej,
 • przypomnisz sobie informacje o konstrukcjach typu iść do + dopełniacz na + biernik.
 • dowiesz się, jakie czasowniki warto znać, pracując w gastronomii.

MODUŁ 5

W module piątym:

 • poznasz najważniejsze słownictwo związane z pracą w sklepie oraz z obsługą klienta,
 • nauczysz się rozmawiać o różnych typach i kategoriach produktów,
 • dowiesz się, jak nazywają się miejsca, w których umieszcza się towary,
 • powtórzysz informacje o stylu oficjalnym i nieoficjalnym,
 • przypomnisz sobie informacje o mianowniku liczby mnogiej,
 • dowiesz się, w jaki sposób rozmawiamy o cenach, a przy okazji powtórzysz polskie liczebniki.

MODUŁ 6

W module szóstym:

 • poznasz najważniejsze słownictwo związane z hotelarstwem i turystyką,
 • nauczysz się rozmawiać o obiektach noclegowych i ich ofertach,
 • dowiesz się, jak zrobić rezerwację,
 • powtórzysz słownictwo związane z pogodą,
 • przypomnisz sobie leksykę dotyczącą sportu oraz aktywnego wypoczynku,
 • dowiesz się, jak napisać pocztówkę z wakacji.

WARUNKI ZALICZENIA

Po trzech pierwszych modułach czeka na Ciebie test, a po module szóstym - egzamin końcowy. Poza tym w każdym z modułów znajdziesz ćwiczenia, które dzielą się na niepunktowane i punktowane.

Punkty uzyskane z ćwiczeń stanowią 30% końcowej oceny, punkty z testu - 30%, a z egzaminu - 40%. Aby zaliczyć kurs (i uzyskać potwierdzenie ukończenia), musisz zebrać z całości co najmniej 60% punktów.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Każdy uczestnik, który ukończy kurs i zgromadzi co najmniej 60% punktów, uzyska dokument potwierdzający. Zaświadczenie jest generowane automatycznie na końcu kursu.


AUTORKI KURSU

prof. UAM dr hab. Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz

prof. UAM dr hab. Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz

Literaturoznawczyni i doświadczona wykładowczyni języka polskiego jako obcego, pracowała w Niemczech i na granicy polsko-niemieckiej. Wykłada na kierunku filologia polska jako obca i na studiach podyplomowych dla nauczycieli języka polskiego jako obcego. Interesuje się nowościami na gruncie edukacyjnym i problematyką migracji.

dr Olga Bambrowicz

dr Olga Bambrowicz

Lektorka języka polskiego jako obcego, autorka innowacji społecznych adresowanych do cudzoziemców uczących się języka polskiego jako obcego oraz specjalistka ds. e-learningu i nowych technologii w edukacji. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Polsce, Francji oraz Maroku. Słuchaczy studiów podyplomowych uczy, jak wykorzystywać TIK, prowadząc zajęcia z cudzoziemcami. Pracuje także jako egzaminator podczas egzaminów certyfikatowych. 

dr Anna Roter-Bourkane

Monika Maciejewska

Autorka książek „Traktat i traktatowość w poematach Cypriana Norwida” (2014) oraz „Mówić – Pisać - Płynąć. O życiu i twórczości Virginii Woolf” (2017). Od 2002 roku związana ze Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM. Publikowała w „Kronice Wielkopolski”, „Studia Norwidiana”, tomach zbiorowych. Specjalizuje się w nauczaniu polskiej kultury, zwłaszcza literatury i historii. Prowadzi wykłady w programie AMU-PIE o historii materialnej i literaturze XIX wieku i zajęcia z pisania kreatywnego w języku polskim dla obcokrajowców. Naucza na studiach podyplomowych dla nauczycieli języka polskiego jako obcego. Corocznie prowadzi zajęcia oraz wykłady w czasie Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej w Poznaniu w języku polskim i angielskim. Instruktorka jogi.


KADRA KURSU

dr Olga Bambrowicz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Lektorka języka polskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Polsce, Francji oraz Maroku. Autorka innowacji społecznych z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego. Entuzjastka nowych technologii w edukacji.

mgr Ewa Węgrzak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Nauczyciel akademicki z długoletnim stażem w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Prowadziła już zajęcia na wszystkich poziomach nauczania dla słuchaczy w różnym wieku (nastolatków, studentów, osób w wieku dojrzałym i w podeszłym). Na kursach intensywnych, dwuletnich, letnich - zarówno w sali lekcyjnej, jak i w plenerze oraz online. Uczenie języka polskiego to jej zawód i jednocześnie pasja. W wolnych chwilach czyta albo piecze ciasta. Lubi jazdę na rowerze, nordic walking i kajaki. Kocha koty, zwłaszcza dwa swoje. 

Jeśli chcesz szybko skontaktować się z kadrą kursu, możesz wysłać maila na adres: olga95@amu.edu.pl

logotypy


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany przez Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na UAM w Poznaniu w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: „Kurs na MOOC” (POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC-18).
Źródło finansowania: POWER, oś priorytetowa III (Szkolnictwo wyższe dla gospodarki),
Działanie 3.1 (Kompetencje w szkolnictwie wyższym).