Skip to main content

Course Description

logotypy

Rozpoczynasz kurs z języka polskiego z elementami przedsiębiorczości na poziomie B1. Przygotowaliśmy materiały, które pomogą Ci nie tylko w poszerzeniu kompetencji językowych i przygotowaniu do państwowych egzaminów, ale także w podjęciu pracy w Polsce.

Kurs jest podzielony na 6 modułów tematycznych:
Moduł 1: Opis osoby
Moduł 2: Plany na przyszłość
Moduł 3: Przeszłość
Moduł 4: Praca
Moduł 5: W firmie
Moduł 6: Relacje z innymi

Każdy z modułów składa się z 3 lekcji zbudowanych z ok. 4-7 zakładek. Przejście każdego z modułów zajmie Ci ok. 3 godziny.

Przygotowaliśmy dla Ciebie atrakcyjne filmy, komentarze gramatyczne, schematy, ilustracje, teksty, nagrania audio oraz oczywiście angażujące ćwiczenia.

Projekt jest finansowany ze środków publicznych i realizowany przez Studium Języka i Kultury Polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Strona internetowa projektu.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Aby przystąpić do realizacji kursu musisz znać język polski na poziomie co najmniej A2 (jeśli nie wiesz, jaki jest Twój poziom, poszukaj informacji na stronie www Komunikat Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub po prostu rozpocznij kurs i oceń, czy nie jest on dla Ciebie zbyt trudny).

Potrzebne Ci będzie urządzenie z dostępem do internetu (rekomendujemy komputer, ponieważ na większym ekranie filmy, dialogi i ćwiczenia są lepiej widoczne) oraz słuchawki lub głośniki. Warto też przygotować sobie zeszyt i coś do pisania.


CELE KURSU

 • Zdobędziesz informacje związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw w Polsce.
 • Poznasz słownictwo związane z pracą, rekrutacją, osobowością.
 • Nauczysz się pisać CV i list motywacyjny.
 • Powtórzysz wiele ważnych zagadnień gramatycznych.
 • Dowiesz się, w jaki sposób szukać pracy w Polsce i jak zachować się podczas rozmowy rekrutacyjnej.
 • Przekonasz się, że nauka specjalistycznej odmiany języka może być ciekawą przygodą.

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1

W module pierwszym:

 • poznasz najważniejsze słownictwo  potrzebne do opisu osoby,
 • nauczysz się rozmawiać o gustach i preferencjach,
 • dowiesz się, jak wyrażać własne opinie i opowiadać o samopoczuciu.

MODUŁ 2

W module drugim:

 • poznasz najważniejsze słownictwo związane z edukacją i rozwojem,
 • nauczysz się pisać CV i list motywacyjny,
 • dowiesz się, czym jest tryb przypuszczający,
 • powtórzysz wiadomości o czasie przyszłym,
 • przypomnisz sobie słownictwo związane z komputerem.

MODUŁ 3

W module trzecim:

 • powtórzysz najważniejsze słownictwo związane z historią rodziny,
 • nauczysz się mówić o przebiegu pracy zawodowej,
 • dowiesz się, czym jest aspekt,
 • powtórzysz wiadomości o czasie przeszłym,
 • przypomnisz sobie słownictwo związane z wyrażaniem dat.

MODUŁ 4

W module czwartym:

 • poznasz najważniejsze słownictwo związane z warunkami pracy,
 • nauczysz się rozmawiać o odpoczynku po pracy,
 • dowiesz się, czym jest polisa ubezpieczeniowa,
 • powtórzysz wiadomości o liczebniku,
 • przypomnisz sobie, w jaki sposób w języku polskim podajemy godziny,
 • dowiesz się, czym są zdania warunkowe.

MODUŁ 5

W module piątym:

 • poznasz najważniejsze słownictwo związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa,
 • nauczysz się rozmawiać o obowiązkach pracowników na różnych stanowiskach,
 • dowiesz się, jak założyć w Polsce własną firmę,
 • powtórzysz wiadomości o poleceniach, przyzwoleniach i propozycjach,
 • poznasz różne typy umów,
 • dowiesz się, jakie zorganizować miejsce pracy.

MODUŁ 6

W module szóstym:

 • poznasz najważniejsze słownictwo związane z nawiązywaniem kontaktów,
 • nauczysz się rozmawiać o konfliktach,
 • dowiesz się, jak pisać zaproszenia oficjalne i nieoficjalne,
 • powtórzysz wiadomości o wołaczu oraz trybie rozkazującym,
 • dowiesz się, jakie prezentować własne zdanie.

WARUNKI ZALICZENIA

Po trzech pierwszych modułach czeka na Ciebie test, a po module szóstym - egzamin końcowy. Poza tym w każdym z modułów znajdziesz ćwiczenia, które dzielą się na niepunktowane i punktowane.

Punkty uzyskane z ćwiczeń stanowią 30% końcowej punktacji, punkty z testu - 30%, a z egzaminu końcowego - 40%. Aby zaliczyć kurs (i uzyskać potwierdzenie ukończenia), musisz zebrać z całości co najmniej 60% punktów.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Każdy uczestnik, który ukończył kurs i zgromadził co najmniej 60% punktów, uzyska dokument potwierdzający. Zaświadczenie jest generowane automatycznie na końcu kursu.


AUTORKI KURSU

Izabela Wieczorek

dr Izabela Wieczorek

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, autorka dwóch książek o polskich przysłowiach i związkach frazeologicznych. W kręgu jej zainteresowań badawczych mieszczą się zagadnienia związane z kształceniem sprawności komunikacyjnych. Najchętniej pracuje w grupach wielonarodowych, bo przypominają podróż „dookoła świata”. Od wielu lat kieruje Podyplomowymi Studiami Nauczania Języka Polskiego jako Obcego. Koordynator Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej UAM. Uwielbia jazz, narty i dalekie podróże, nawet te niezaplanowane.

Ewa Węgrzak

Ewa Węgrzak

Nauczyciel akademicki z długoletnim stażem w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Prowadziła już zajęcia na wszystkich poziomach nauczania dla słuchaczy w różnym wieku (nastolatków, studentów, osób w wieku dojrzałym i w podeszłym). Na kursach intensywnych, dwuletnich, letnich - zarówno w sali lekcyjnej, jak i w plenerze oraz online. Uczenie języka polskiego to jej zawód i jednocześnie pasja. W wolnych chwilach czyta albo piecze ciasta. Lubi jazdę na rowerze, nordic walking i kajaki. Kocha koty, zwłaszcza dwa swoje. 

Monika Válková Maciejewska

Monika Maciejewska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, pracuje w Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM w Poznaniu. Wcześniej na stanowisku lektora języka polskiego, wykładowcy i nauczyciela w Czechach, na Ukrainie i w Serbii. Jej zainteresowania badawcze dotyczą roli literatury w glottodydaktyce. Lubi koty, podróże i góry. Chętnie dzieli się tym, co przeczytała i przemyślała, biega po lesie i przelewa motywy natury na wyszywanki.


KADRA KURSU

Olga Bambrowicz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Lektorka języka polskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Polsce, Francji oraz Maroku. Autorka innowacji społecznych z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego. Entuzjastka nowych technologii w edukacji.

Ewa Węgrzak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jeśli chcesz szybko skontaktować się z kadrą kursu, możesz wysłać maila na adres: olga95@amu.edu.pl

 

logotypy


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany przez Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na UAM w Poznaniu w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: „Kurs na MOOC” (POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC-18).
Źródło finansowania: POWER, oś priorytetowa III (Szkolnictwo wyższe dla gospodarki),
Działanie 3.1 (Kompetencje w szkolnictwie wyższym).